FUNKIS, FEST OG FRITID!


Fotoutstillingen Funkis, fest og fritid! vises på Paulus sykehjem fra 18.april- 18.september 2013.


Utstillingen viser fotografier fra mellomkrigstidens Oslo. Det er lagt vekt på å utelukkende vise motiver som har med nettopp "funkis", fest og fritid å gjøre; kjente utesteder som Ekebergresturanten, jazzorkestre, moter med mere. I løpet av denne perioden fikk mange nordmenn mer fritid og noen fikk bedre råd, noe som igjen førte til et yrende uteliv. Jazzen gjorde sitt inntog og det ble vanlig å dra ut på dans.


Målet ved utstillingen er å kunne vise motiver som kan knyttes til musikk og andre postive minner fra denne tiden hvor mange sykehjemsbeboere har vært barn eller unge. Tanken er å knytte arrangementer med musikk og dans til bildene og bruke det terapautisk som et ledd i erindringsarbeide med personer med demens, men også å kunne legge til rette for samtaler mellem sykehjemsbeboere, deres pårørende og ansatte. Både ansatte, pårørende og beboerene selv ble inkludert i prosessen frem mot utstillngsåpningen. Alle ble oppfordret til å grave i skuffer og skap og vi fikk inn både hatter og jazzinstrumenter fra denne tiden. 


Utstillingen ble åpnet ved direktøren ved Oslo Museum Lars Emil Hansen og beboer Lillemor, før en stor fest med jazzbar, dansegulv og grammofon DJ Danny Midnight.Utstillingen er kuratert av Julie Sandberg (Attendo Paulus sykehjem) i samarbeid med Lars Emil Hansen og Linken Apall- Olsen ved Oslo Museum. Utstillingen er en vandrerutstilling som henviser til fotoutstillngen OsloFunkis som henger på Oslo Museum ut 2014.

Using Format